Festivalen blir dette året arrangert for 25. gang i 2022

Etter to års avlysning av Fiskeridagene er vi nå klar til Fiskeridager igjen

Fiskeridagene har sannelig forandret seg fra den spede begynnelsen i 1996 til i år.

Fiskeridagene blir i år arrangert for 25 gang, og de som startet festivalen i 1996 hadde ikke i sine tanker og mål at det skulle bli så stort og flott arrangement som det nå er blitt. Det krever stor dugnadsinnsats og mange frivillige personer for å få festivalen i havn. Det er Karmøy Røde Kors og Åkrehamn Kystmuseum som er arrangør. De leier også inn andre foreninger og lag for å greie alle oppgavene under festivalens fire dager. Fiskeridagene er avhengig av at næringslivet sponser festivalen og vi er meget glad for deres støtte. Vi forsøker å skape et stort arrangement med konserter, underholdning og folkeliv på kaien.

Dette året har vi også en samarbeidskomité der alle som skal arrangere noe under Fiskeridagene er med. Mangfold er viktig å det har vi etterhvert fått under festivalen. At også mange norskamerikanere legger ferien sin til gamlelandet og Fiskeridagene ser vi på som veldig positivt.

Vest Karmøy Sjømannsforening, Lions, Åkrehamn Vekst, Blå kors, Åkra Il og Karmøy Vest Rotary klubb er samarbeidspartnere som enten har sine egne prosjekt/arrangement eller som er med i selve festivalen.

For å skape et bærekraftig arrangement til glede for hele Åkra og regionens befolkning, er vi avhengige av et støttende lokalt næringsliv som er med og bidrar til at vi kan få gjennomført denne positive aktiviteten til felles nytte for sponsorer og arrangør.

 

DET E PÅ ÅKRA DET SKJER – BYEN SOM TØR!