Smak av Havet AS – Årets nyskaper Gladmaten 2019, kommer til Karmøy og Fiskeridagene. Torsdag 1.August kl 12.00 til kl 18.00 Søndag 4.August. Smak av havet ved grunder Inge Eirik Skogland (Ninne), opprinnelig tilhørende på Åkra. Smak av Havet jobber med å skape entusiasme for enda mer fokus på «fra hav til bord». Smak av Havet er bygget opp med bærekraft og skal skape nye grønne lokale arbeidsplasser. Smak av Havet har en null visjon om matsvinn i sitt arbeid. Smak av Havet har utviklet et konsept som skal lanseres 9. september. Tjenestene og produktene er fra denne dato også tilgjengelig på Haugalandet. Sitat fra Gladmat juryen: Årets nyskaper Årets nyskaper har imponert oss med bruken av sine råvarer, kunnskap og entusiasme. Matretten holder et høyt nivå, og viser oss at bærekraft og vekst ligger rett der nede i fjæra. Vinneren scoret høyt på alle kriterier, og ordet «Vekst» kunne ikke passet bedre her. Årets nyskaper pris går derfor til Smak av havet. Se link for Gladmat festivalen: https://www.gladmat.no/ vinnerne-av-gladmatprisene-2019/ For mer informasjon om oss, se vår hjemmeside https://www.ninne.no/ Ta kontakt med grunder Inge Eirik Skogland for eventuelle intervjuer og kommentarer. E-post hallo@ninne.no eller mob 930 97 134.

About the author