Foredraget er på Kystmuseet kl 13:30 lørdag 3. august

Foredraget forteller historien om seilsluppen “Rydningen” fra Sævelandsvik. Båten var eid av Mandius Mandiussen, og i 1947 utrustet han sluppen for drivgarnsfiske etter sild på Island. Turen ble meget dramatisk med storm og orkan på turen hjem i september. Dette var siste gang et seilskip ble utrustet fra Norge til fiske ved Island, og avsluttet en 100 år gammel fisketradisjon med seilskip til Island.

About the author