Synnøve Aanensen fra Karmøy er en av Norges mest kjente kristne
artister og har holdt på med musikk i over 35 år. 

Hun har hatt konserter og opptredener i både inn og utland. Hun har bl.a vært på turne i Alaska og Hawaii sammen med Trident Seafoods (USA) og har opptrådt 17 mai i Seattle ved flere anledninger.
Synnøve har en ekthet i sin stemme skapt for country og gospel og en
nærhet som berører publikum. Synnøve har opptrådt på TV2 sammen
med Sondre Bratland og flere andre TV-kanaler og har 10 -utgivelser
bak seg, samt deltatt på flere.


Musikken har vært en stor del av hennes liv fra første barneår.
Salmer, gospel og lovsang kles i roots- og countrygenrens drakt!


Aanensen synger overbevisende, med kraft og letthet på samme tid.
Du vet at hun mener sin sang, du kjenner ærligheten, du sanser
oppriktigheten!

Velkommen til avslutnings-konsert på årets Fiskeridager

About the author