MS  Gamle Nyborg ble opprinnelig bygget i England i 1924 som dampdrevet frakte- og fiskefartøy «A. Rose». Under 2. verdenskrig ble båten brukt som minesveiper og bøyelegger av den engelske marinen. MS Gamle Nyborg var også med som forsyningsskip under D-dagen i 1944.


I 1946 kjøpte Kristian Einarsen skipet til Norge, her fikk det navnet «Nyborg» og ble og bygget om til fiske/fraktefartøy. I 1950 ble dampmaskinen tatt ut og erstattet med en 265 Hk Alpha dieselmotor fra danske Burmeister & Wain, denne ble noen år senere ombygget til å yte 300 Hk.


De følgende årene gikk MS Gamle Nyborg fast som Driver på islandsfiske om sommeren og som Snurper på stor- og vårsildfiske og i fraktefart ellers. Båten var hjemmehørende på Karmøy frem til 1997, og i perioden 1964 – 1997 gikk den i fraktefart langs norskekysten og da spesielt i Rogaland og Hordaland. I 1997 ble den solgt til Nordland fylke, og ble i de kommende årene benyttet som fraktebåt frem til den ble lagt i opplag i Tromsø i 2007.

I 2010 ble MS Gamle Nyborg reddet fra opphugging ved at den fikk ny eier og restaurering av skipet ble påbegynt. Båten ble solgt til nåværende eier i Dåfjord, Stord i november 2017.

MS Gamle Nyborg er det siste fraktefartøyet av de gamle ståldrifterne fra etterkrigstiden. Skipet er fremdeles relativt intakt slik det fremstod etter ombyggingen til dieselmaskin i 1950, det har også en svært interessant historie og har fått status som vernet fartøy. Båten er også den eneste gjenværende store 50-talls sildesnurperen fra sildefiskets storhetstid. Den er derfor et unikt maritimt minnesmerke for norskekysten.

 
Det overordnede målet for fremtiden til MS Gamle Nyborg er at skipet skal settes i sertifikatdyktig stand og vernes som flytende kulturminne etter antikvariske retningslinjer. MS Gamle Nyborg representerer en sentral del av norskekystens sjøfartshistorie og spesielt Karmøy.

Nyborg
About the author